آثار هنرجوی آموزشگاه پاپیروس در فستیوال هنر جوانان، سئول، کره جنوبی

حضور آثار هنرجوی آموزشگاه پاپیروس در هفتمین فستیوال هنر جوانان،سئول، کره جنوبی

حضور آثار هنرجوی آموزشگاه پاپیروس در هفتمین فستیوال هنر جوانان،سئول، کره جنوبی

حضور آثار هنرجوی آموزشگاه پاپیروس در هفتمین فستیوال هنر جوانان،سئول، کره جنوبی
🔴 نمایشگاه به شکل آنلاین در کانال یوتیوپ فستیوال هنر قابل مشاهده است 👇

https://t.me/artpapyrus