بازدید از معدن فیروزه نیشابور

این معدن، اولین معدن در ایران است که هدف گردشگری قرار گرفته و مجوز دارد.

سرانجام وارد معدن شدیم. مکانی که بر پایه مستندات تاریخی قدمتی هفت هزار ساله دارد و این کوه امانت‌دار مرغوب‌ترین سنگ فیروزه جهان است. وقتی درون  تونل‌هایی که صدها سال قبل به صورت دست کند حفاری شده راه می‌روی، گویی گامی در تاریخ به سمت عقب برمی‌داری و صدای پاهای کارگران و قلم و پتک‌هایی که آنان بر دل کوه می‌کوبند را می‌شنوی. رطوبت بالاست و گاهی در تونل‌های قدیمی که حفاری متوقف شده و لوله هوا ندارد، احساس کمبود اکسیژن می‌کنیم. تصور این که در سال‌های دور و بدون امکانات کنونی، چگونه از دل کوه این سنگ گران‌بها را برداشت و فرآوری می‌کرده‌اند، بسیار مشکل است. در زمان بازدید رگه‌های فیروزه که بر بدنه غارها خودنمایی می‌کنند، دیده می‌شوند.

در هر طبقه‌ای -چه مثبت و چه منفی- که حفاری انجام می‌شود، بافت کوه حفظ شده و تونل‌ها با پایه‌های سنگی محافظت می‌شوند. در طبقات پایین که عمق به بیش از ۱۰۰ متر می‌رسد، آب وجود دارد و سنگ فیروزه با آب عجین می‌شود. همین امر فیروزه را مرغوب‌تر و ارزشمندتر می‌کند. زیرا فیروزه تنها سنگ زنده جهان است و آب باعث شفافیت و درخشندگی و رنگ زیباتر آن می‌شود….