نمایشگاه کمال الملک

نمایشگاه آثار هنرمندان نیشابور
کریم اسکندری، ربابه دلخوش،اکرم ذالفقاری،حسم رزم خواه، علیرضا روکی، علی سیدانی، فاطمه سلیمانی، مرضیه شمس، محمد صابری تولایی، سیدرضا طالبی، محمدعلی فضلی، علی فلاح، حمید فروغی راد، اکرم محمودی، سحر ناصری، مونا هنرمند، حسن ملانوروزی
مکان : نیشابور، خیابان شهید جعفری، مجتمع فرهنگی هنری اداره ارشاد اسلامی نیشابور( نگارخانه کمال الملک)
زمان دوشنبه 2 دی الی 5 دی 1398
ساعت بازدید : صبح 10-13  عصر 17-20