مربیگری مهدکودک

 

شرایط تحصیلی دوره آموزشی مربیگری مهدکودک ویژه خانم ها با حداقل تحصیلات کاردانی است. متقاضیان دیپلمه یا کمتر فاقد سابقه کار، می توانند در دوره «کمک مربی» مهدکودک شرکت نمایند.