بلاگ

آوریل 17, 2019

فواید نقاشی کردن کودکان

یکی از فواید نقاشی کردن افزایش مهارت های دستی کودک و تقویت عضلات دست او است. با افزایش سن و با بیشتر شدن این مهارت ها […]
آوریل 17, 2019

بازدید از معدن فیروزه نیشابور

این معدن، اولین معدن در ایران است که هدف گردشگری قرار گرفته و مجوز دارد. سرانجام وارد معدن شدیم. مکانی که بر پایه مستندات تاریخی قدمتی […]
آوریل 17, 2019

برگزاری نمایشگاه گروهی